Tjenester og priser

Barnas-Soevnservice-hjelp-barnet-ditt-aa-soeve.jpg
 
 

Slik fungerer det

 
icon1.jpg

Steg 1 - GRATIS KONSULTASJON

Book en gratis 15 minutters konsultasjon. I forkant av konsultasjonen må et eget samtykkeskjema for behandling av personopplysninger fylles ut og returneres til meg. Under konsultasjonen snakker vi om deres unike situasjon og hva dere ønsker å oppnå.
Bestill her

 
icon2.jpg

Steg 2 - KARTLEGGING

Jeg sender dere en konsulentavtale til signering. Når denne er returnert til meg sender jeg dere en faktura som skal forhåndsbetales. I forkant av konsultasjonen sender jeg dere et spørreskjema til utfylling. Skjemaet gir meg en god oversikt over deres situasjon og hva dere ønsker å oppnå.  Basert på denne informasjonen lager jeg en personlig søvnplan til dere. Planen tar hensyn til deres forventninger og barnets evner og forutsetninger.

 
icon3.jpg

Steg 3 - TILRETTELEGGING

I løpet av en 90  minutters konsultasjon snakker vi om barnets søvnmønster og omgivelsene rundt barnet. Vi går gjennom all informasjonen og dere har anledning til å stille spørsmål underveis. Vi snakker om søvnplanen og tilpasser den slik at dere får en detaljert steg for steg-plan som dere kan begynne med.

 
icon4.jpg

Steg 4 -Oppfølging

Dere bestemmer en dag dere vil starte, og begynner samtidig å føre en søvnlogg. Denne loggen hjelper dere og meg med å se helheten og fremgang. Loggen må deles med meg minst en time før hver oppfølging. Vi avtaler oppfølging etter behov slik at jeg kan tilby støtte og svare på spørsmål underveis. Under oppfølgingene fortsetter vi å finjustere søvnplanen for å videreføre det gode arbeidet deres.

 

Som søvnkonsulent vil jeg ikke...

...oppmuntre deg til å la barnet gråte ut
Jeg oppmuntrer foreldrene til å respondere på en forutsigbar måte og trøste barnet mens vi gradvis faser ut negative søvnassosiasjoner. Jeg kan ikke garantere at barnet ikke vil gråte om det protesterer.  

...gi medisinske råd
Ditt barns søvnmønster eller søvnproblem kan være symptomatisk for en tilstand som trenger medisinsk behandling. Hvis du har grunn til å tro at ditt barns søvnvansker er relatert til en medisinsk tilstand, eller at barnet ditt har helseproblemer som kan bli negativt påvirket av søvntrening, så må du rådføre deg med barnets lege før du starter denne prosessen. Du er selv ansvarlig for å diskutere eventuelle medisinske tilstander med barnets lege eller annet helsepersonell.

...ta avgjørelser for deg
Jeg oppmuntrer deg til å ta informerte valg.

...gi råd om ernæring
Ta kontakt med en ammehjelper dersom du har spørsmål om amming. Jeg vil støtte deg i å nå ammemålene dine ved å finne løsninger som tilrettelegger for amming i søvnplanen. Vennligst konsulter med fastlege for å passe på at barnets næringsbehov blir møtt dersom du ønsker å redusere eller kutte nattmåltider.

 

Priser

Første konsultasjon er
GRATIS og UFORPLIKTENDE

15 min.

 

Barn opp til 4,5 måneder

 • For spedbarn
 • 60 minutter konsultasjon
 • 995,-
 

Barn mellom 4,5 måneder og 6 år 

 • Basis
 • 90 minutter primærkonsultasjon
 • Grundig evaluering av dagens situasjon
 • Personlig søvnplan
 • 2 995,-
 • Avansert
 • 90 minutter primærkonsultasjon
 • Grundig evaluering av dagens situasjon
 • Personlig søvnplan
 • 4 oppfølgingssamtaler à 15-60 minutter
 • 3 495,-
 • Komplett
 • 90 minutter primærkonsultasjon
 • Grundig evaluering av dagens situasjon
 • Personlig søvnplan
 • 8 oppfølgingssamtaler à 15-60 minutter
 • 3 995,-
 

Bestill gratis og uforpliktende konsultasjon

 

Pakken for spedbarn er en time med informasjon om søvn hos spedbarn 0-4,5 måned. Jeg forteller om mestringsstrategier og skånsomme søvnløsninger og søvnstrategier. Jeg snakker blant annet om etableringen av en fleksibel forutsigbar rutine, sovemiljø og dagslys, søvnaktiviteter på dagtid, leggerutine, tilrettelegging for nattmåltider, og om å prioritere å møte babyens behov for å etablere sikker tilknytning. Foreldrene vil få anledning til å stille spørsmål og snakke om den situasjonen som de er i. Husk at det er greit å amme, trøste og hjelpe babyen til å sove. Man kan ikke skjemme bort en baby. 

Pakkene for barn mellom 4,5 måneder og 6 år lar dere velge hvor mye oppfølging dere ønsker. Alle familier er unike, og det er også hjelpen de ønsker. Alle pakkene er tilpasset barnets alder og utvikling, og tar utgangspunkt i at babyer under seks måneder trenger hjelp til å regulere indre tilstander av komfort (som at hen er søvnig) og ubehag (som at hen er trøtt). Pakkene tar hensyn til foreldrenes forventninger og barnets evner og forutsetninger. Vi ser blant annet på eksisterende rutiner, døgnrytme, tilnærming til leggetid og oppvåkninger om natten. Søvnplanen inneholder informasjon om når man justerer antall blunder, samt overgangen til stor seng.

For babyer mellom 4,5 måneder og 6 måneder tilbyr jeg skånsom søvnforming.

For barn mellom 6 måneder og 6 år tilbyr jeg skånsom søvntrening. 

Alle pakkene er gyldige i tre måneder. Ved sykdom, annen medisinsk behandling og utviklingssprang suspenderes pakken tilsvarende. Jeg tilbyr tjenestene mine i Norge via Skype. Jeg er tilgjengelig på kveldstid og i helger.

 

Ønsker du ytterlige tjenester?

 • Ytterlige oppfølgingssamtaler NOK 495,- per 30. minutter.

 • Dersom søvnpakken skal gjelde for flerlinger, gjelder tilleggsprisen NOK 995,- per ekstra søsken.

 • Hjemmebesøk kan avtales spesielt i Hamar og Ringsaker kommune. Hjemmetillegg NOK 995,- for 90 minutters primær konsultasjon.

 • 60 minutter oppfølging som kan deles i opptil to samtaler (for eksempel 45 og 15 minutter) NOK 795,-

 

 

Interessert?

Prøv en gratis og uforpliktende konsultasjon

15 min.